Project
Plantation


EN
The plantation has grown around the following issues: waste, upcycling (second life of a product), home gardening and customer involvement. The project is based on the hydroponic cultivation of plants - in water only, without the use of soil.

Initially, Plantation was rooted completely in the area of visual arts, but as a result of the enthusiastic reception, a line of products was made, basing on the principles of the original artistic project. Preserving the name for both the product and artistic action is aimed at underlining the fact that the areas of visual arts and design interpermeate.

PL
Plantacja wyrosła wokół zagadnień: odpadów, up-cyclingu ( drugiego życia produktu), home gardeningu i zaangażowania odbiorcy. Projekt oparty jest na hydroponicznej uprawie roślin – w samej wodzie bez użycia ziemi. 

Założenia Plantacji były początkowo całkowicie osadzone w obszarze sztuk wizualnych, jednak w wyniku szerokiego odzewu ze strony odbiorców powstała linia produktów bazująca na pryncypiach projektu artystycznego. Zachowanie tej samej nazwy dla obu (produktu i działania artystycznego) ma na celu podkreślenie faktu wzajemnego przenikania się pola sztuk wizualnych i designu.