STRATUM CollectionEN
STRATUM is a collection of objects combining different materials in a dialogue of two crafting techniques: wheel- throwing and glass-blowing. In the process of making the objects from this collection, the notion of space was considered and examined by asking what is the inside and what is the outside, what is a limitation and what is liberation.

The usability of the STRATUM Collection shapes is justified, yet ambiguous. Most often they are used as ikebana vases or abstract sculptures. The participants are free to define and name what they want to see.

Title: Stratum Collection
Year: 2014 - 2017
Material: porcelain, glass
Technique: wheel-throwing, glass-blowing
Dimensions: aprox. h= 18 cm, Φ = 28cm
PL
STRATUM to kolekcja obiektów w którym łączą się różne materiały w dialogu dwóch rzemieślniczych technik - koła garncarskiego i dmuchania szkła.
W procesie realizowania form z tej kolekcji poddane refleksji i badaniu zostały zagadnienie przestrzeni, pytając o to co jest wewnętrzem, a co zewnętrzem. Co jest ograniczeniem a co uwolnieniem.

Użytkowość form z kolekcji STRATUM jest uzasadniona aczkolwiek niejednoznaczna. Najczęściej używany jako wazon do ikebany lub jako forma rzeźbiarska - abstrakcyjna. Odbiorca sam określa i nazywa to co chce widzieć.

Tytuł: Stratum Collection
Rok: 2014 - 2017
Materiał: porcelana, szkło
Technika: koło garncarskie, szkło dmuchane
Wymiary: aprox. h= 18 cm, Φ = 28cm