AeriForm


EN
While working on this collection, the artist drew her inspiration from the meaning of the word aeriform. It is a natural continuation of her exploration of the Stratum collection, i.e. investigating the nature of the material and the wheel-throwing technique. What is more important, however, is the focus on the deformation resulting from both wheel-throwing and polishing the glass surface.

Title: AeriForm
Year: 2016
Material: porcelain, glass
Technique: wheel-throwing, glass-blowing
Dimensions: aprox. h = 15 cm, ϕ = 19 cm
PL
W pracy nad tą kolekcją inspiruje się znaczeniem słowa aeriform, co w języku polskim znaczy ‘lotny”. Jest to naturalna kontynuacja eksploracji kolekcji stratuk t.j. badanie specyfiki materiału i techniki goła garnarskiego. Większe znaczenie ma tu jednak skupienie uwagi na aspekcie deformacji powstałej zarówno w wyniku tocze- nia jak i szlifowania powierzchni szkła.

Tytuł: AeriForm
Rok: 2016
Materiał: porcelana, szkło
Technika: koło garncarskie, szkło dmuchane
Wymiary: aprox. h = 15 cm, ϕ = 19 cm