ErroricaEN
Errorica is a story of the beauty of technical errors which occur during the production of ceramics. Thanks to understanding and harnessing such phenomena as the cracking or shrinking of glaze it is possible to obtain unusual decorative textures while maintaining the product’s utility features.
On every object the cracking patterns are different, yet their similarity creates a coherent line of products, which are unique and functional at the same time. The quest to find common areas of art and design by experimentally studying the limitations of techniques and technology is a natural consequence of the designer’s lifelong search of unconventional applications of knowledge and craft skills.
The project has been awarded the must have!︎︎︎ quality label 2021

PL
Errorica to opowieść o pięknie błędów technicznych pojawiających się podczas produkcji ceramiki. Zrozumienie i zapanowanie nad takimi zjawiskami, jak pękanie czy zbieganie się szkliwa pozwala uzyskać niezwykłe dekoracyjne faktury z zachowaniem cech użytkowych produktu. Układy spękań na obiektach nigdy się nie powtarzają, jednak ich podobieństwo tworzy spójną linię produktów, posiadających jednocześnie cechy unikatowe i użytkowe. Szukanie linii przenikania się obszarów sztuki i designu poprzez badania granic technik i technologii metodą eksperymentalną jest naturalną kontynuacją dotychczasowych poszukiwań projektantki w zakresie niekonwencjonalnych zastosowań wiedzy oraz umiejętności rzemieślniczych.Projekt został wyróżniony znakiem jakości must have!︎︎︎ 2021

Pieces available for sale

at NOTI Studio︎︎︎ in Warsaw and our website: