Studio
Ali Berg

EN
Pottery studio established by Alicja Patanowska as a vehicle to realise her philosophy of creating art forms from everyday products by applying highest standards of craftsmanship, contemporary aesthetics and critical context.
Unique art and design objects are created by blending traditional technique of throwing wheel with new contexts, forms, techniques and materials.
PL
Pracowania koła garncarskiego została stworzona przez Alicję Patanowską jako miejsce realizacji filozofowi tworzenia form artystycznych z codziennych przedmiotów przez zastosowanie najwyższych standardów rzemiosła, współczenej estetyki i krytycznego kontekstu. Unikalne obiekty sztuki i wzornictwa tworzone są przez łączenie tradycyjnych technik koła garncarskiego z nowym kontekstami, formami, technikami i materiałami.