The shape
of people to come
EN
The work was premiered during the exhibition "BASE", which is part of the program of the 22nd Biennale of Art for Children - "Art as a meeting" organized by the Children's Art Center in Poznań.

How is the child's personality shaped? How will childhood experiences affect his future? How will adult decisions and behaviors affect the child? How to make the future adult self-confident, trust others, feel rooted? The author of the work asks herself and us. Made of exceptionally noble Limoges porcelain and Parian, she handcrafted 1000 tiny figures representing the forming figures. The emerging figures can be seen more clearly. Every movement of the fingers left a permanent mark on them, which determined their character, but the final shape remains undefined. Delicate and fragile people are waiting to be taken care of. You can take the figurine with you, but leave your mark on the empty place on the wall with a pencil.

Curator: Magdalena Kreis

Title: The shape of people to come
Year: 2019
Material: porcelain
Technique: hand-molding, audience action, video
Dimensions: h.= 3 m,  l.= 10 m
PL
Praca była premierowo prezentowana podczas wystawy "BAZA" będącej częścią programu 22. Biennale Sztuki dla Dziecka – "Sztuka jako spotkanie" organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Jak kształtuje się osobowość dziecka? Jak na jego przyszłość wpłyną doświadczenia z dzieciństwa? Jak decyzje i zachowania dorosłych wpłyną na dziecko? Jak sprawić, by przyszły dorosły był pewny siebie, miał zaufanie do innych, czuł się zakorzeniony? Te pytania zadaje sobie i nam autorka pracy. Z wyjątkowo szlachetnego gatunku porcelany Limoges i Parian, ulepiła własnoręcznie 1000 maleńkich figurek, przedstawiających formujące się postaci. Wyłaniające się sylwetki widać mniej i bardziej wyraźnie. Każdy ruch palców zostawił na nich trwały ślad, który zadecydował o ich charakterze, ale ostateczny kształt pozostaje niedookreślony. Delikatne i kruche ludziki czekają na zaopiekowanie się nimi. Figurkę możesz zabrać ze sobą, ale w pustym miejscu na ścianie zostaw swój ślad używając ołówka.

Kuratorka: Magdaleny Kreis

Tytuł: The shape of people to come
Rok: 2019
Materiał: porcelana
Technika: lepienie z ręki, działanie publiczności, video
Wymiary: h= 3 m,  dł= 10 m